Kalandfilmek

[kaland][bleft]

Színészek

[színész][bsummary]

80-as évek

[80-as évek][grids]

Vígjáték

[vígjáték][twocolumns]

Hórusz szeme sorozat epizódok tartalom, mondanivaló

Hórusz szeme sorozat

Hórusz szeme sorozat tartalom, epizódok, mondanivaló
A Hórusz szeme sorozat a Spektrum tévén volt látható a 2000-es évek elején, azóta az ismétlések mellett a netre is felkerült, s máig töretlen a népszerűsége. Más sorozatokkal ellentétben, a Hórusz szeme sorozat nem a „mai tudomány” feltételezgetéseivel foglalkozik, hanem a Hórusz szeme misztériumiskola tanításait, tudását, ősi ismereteit mutatja be.A Hórusz szeme sorozat egy spanyol-kolumbiai dokumentum–ismeretterjesztő filmsorozat, amely 2000-2001 –es kiadású. A Hórusz szeme 10 epizódból áll, amely összesen 8 óra 4 percet tesz ki.Hórusz szeme filmsorozat tartalom


A Hórusz szeme filmsorozat az egyiptomi misztériumiskola működését mutatja be az atlantiszi civilizáció pusztulását követő időszaktól. Az egyiptomi papok átmentve az Atlantiszból fennmaradt ősi tudást, fenntartották az ismereteket és továbbadták a követőiknek. Minderről csodálatos ismereteket szerezhetünk Elisabeth Haich Beavatás című művéből is.
A zárt papi szervezet – a Hórusz szeme misztériumiskola – a háttérből „irányította” az egyiptomi nép fejlődését, és gondoskodott a tudatosság szintjének emeléséről. R.A. Schwaller de Lubicz egyiptológus, matematikus kutatásaiból tudjuk, hogy a papok egy sor templomot és más építményt emeltek a Nílus mentén, mintegy élő enciklopédiaként. Ez a tudás generációkon és évezredeken át megmaradt, az egyiptomi kultúra hanyatlásáig.
Minden egyes kultúrhely a tudás más-más ágáért és területéért volt felelős. A Hórusz szeme misztériumiskola tudása azon alapult, hogy az emberi szellem folyamatosan fejlődik a reinkarnációk sorozatán át a tökéletesedésig. A tapasztalatok megszerzése által az ösztönös és tudatlan emberből végül szuper tudatos lénnyé válik. A tanítványok fejlesztéséhez felhasználták a piramisok és más épületek energiáit, amelyekkel - a magas rezgésszám által – képesekké váltak a tudat magasabb dimenzióinak érzékelésére.
Horusz szeme dokumentum filmsorozat


A piramis alakú építmények – amelyek a Föld elektromágneses központjain (csakráin) épültek – segítségével összegyűjtötték és energiává alakították a bolygó alapvető rezgéseit. A kvarcot tartalmazó, gigászi kőépítmények elektrosztatikus energiái többek közt módosították az érzékelést, és más műveletekre is alkalmasak voltak.
Hórusz szeme epizódok tartalom1.rész - A Misztériumok Iskolája


Az atlantiszi civilizáció tudásának birtokosai - főpapjuk vezetésével - az özönvíz bekövetkezte előtt eltávoztak a kontinensről, és egy részük a mai Egyiptom földjén állapodott meg. A papok tisztában voltak azzal, hogy egy újabb világév (25920 év) következik az emberiség fejlődésében. A világév 12-szer 2160 évből álló világhónapra, azaz világkorszakokra oszlik, amelynek első négy ciklusában rájuk hárult a feladat az emberek szellemi vezetésére.
Az Isten (Atum-Ra) hármasságának (Ptah, Thoth, Amon-Re) megkülönböztetése által megtudjuk, hogy Isten a világegyetem fejlődésének különböző időszakaiban, más-más aspektusban nyilvánul meg. A sokféle istenábrázolás mögött valójában egy Isten bújik meg, az egyiptomi „vallás” – amely sokkal inkább a beavatottak első kézből származó tudása – alapja a későbbi egyistenhitnek.
 

Hórusz szeme sorozat 2. rész tartalom - Osiris, a reinkarnáció ura


Az ember az újjászületések sorozata alatt – amely a valódi evolúciója – jut el a magasabb tudatosságig. Fokozatosan ismeri fel saját tudatát, anyagias, állati tulajdonságain való felülkerekedésével, döntései által egyre magasabb „létállapotba” jut. Ennek folyamán – miközben teste is állandóan megújul – fokozatosan megérti az univerzum működését és bölccsé lesz.
Az Osiris, a reinkarnáció ura című részben megismerhetjük az ókori Egyiptom szellemi központjait, templomait. Megtudhatjuk hogyan adták át a összefüggésekről szóló ismereteket az alacsonyabb tudatossági szinten élő embereknek.
3. rész - A Szfinx


A papok az Atlantiszról hozott tudás által építették a Szfinxet, amely a bolygó legrégebbi és legnagyobb időmérője. A Szfinx az új világév kezdetét jelezte. A papok által továbbított ősi tudás által továbbra is lehetővé vált az ember szuperlénnyé való emelkedése.
Megismerhetjük a platóni évet és a változásokat a csillagok állásához mérten. 
Hórusz szeme sorozat epizódok 4. rész - Az élet virága


Közelebbi pillantást nyerhetünk az egyiptomi írásra, a papok építészeti, filozófiai, csillagászati, vagy éppen mértani tudásuk alapjaira. Ez alapján kiderül, a fennmaradt írások nem az isteni teremtésről szólnak, hanem az isteni elv alapján az emberi teremtésen alapulnak.


Megtudjuk ahogyan a meg nem nyilvánult Isten – akarata kiterjesztése által – létrehozta a világot. Az élet virága nem más, mint ennek a folyamatnak az ábrázolása. Ebben a folyamatban jönnek létre a természet és geometria mintázatai.
5. epizód - Szakkara a kristálykomplexum


Megismerhetjük Imhotep –et – azaz Hermész Triszmegisztoszt – a Szakkara –i piramis tervezőjét, s építőjét. Megtudjuk hogyan faragták ki az építéshez szükséges egy millió tonnányi követ, és miért halmoztak fel az alsó kamrákban több ezer alabástrom edényt. A létesítmény energiaközpontként anyagok mozgatására és rezgései által a készen álló lelkek tudatszintjének megemelésére is szolgált.
Megismerhetjük, a jedek közvetítésével, a hatalmas kőtömböket milyen elv alkalmazásával tették súlytalanná és hogyan mozgatták őket a papok az építéshez. Vagyis azt, pontosan hogyan építették fel a piramisokat.

 
 

Hórusz szeme 6. epizód - Szakkara a kvantumgépezet


A szakkarai piramis alaprajza hasonlít egy számítógép mikrochipjéhez. Szakkarában  részecskegyorsító energiát, elektromágneses mezőt hoztak létre, amely termelte és befogta az energiát. A Hórusz szem misztériumiskola tanítványai a segítségével magasabb frekvenciára hangolódtak, és ezáltal tudatukat a valóság magasabb dimenzióiba emelték.
Megismerhetjük Imhotep legfontosabb tanításait, elveit a mindenség törvényeiről.

 

7. epizód - Dendera a csillagászat hajnala


Megtudhatjuk a Dendera –i templom szerepét az égbolt feltérképezésében, és megismerhetjük az állatövek hatásait a különböző energiák megtapasztalásában. Közelebbről láthatjuk a Dendara –i templom eredeti felépítését és a csillagászati jelek felhasználását az egyiptomiak mindennapi életében.
A Dendara –i templom az istenség női princípiumának kifejeződése, amely a férfi rész tudásának befogadásával hozza létre az univerzumot.
 


Hórusz szeme sorozat tartalom 8. rész - Edfu a megértés útja


Az ember – az isteni terv által – fejlődése folyamán, a „sötétség” és a „világosság” között megtalálva a semlegességet, juthat arra a szintre, ahonnét kiléphet a reinkarnációk sorozatából. Gondolatainak és döntéseinek következményeit megélve egyre jobb emberré, igazságossá, majd bölccsé válik. Megismerve a következetességet, és a döntésenkénti felelősség vállalásával egyre magasabb szinten ismeri meg a világegyetem lényegét és saját maga teremtő szerepét.
 


Hórusz szeme epizódok 9. rész - Kom Ombo: A szabadság kapuja


Megismerhetjük a papok képzését, próbáit, s megtudhatjuk hogyan válnak a tudás mestereivé. A Sobek, a krokodilisten és Hórusz tiszteletére emelt Kom Ombo –i kettős templom szerkezetét pillanthatjuk meg közelebbről. Érdemes elolvasni az Egyiptom beavatási útja című könyvet, mely témájában kapcsolódik ehhez az epizódhoz.
Elmagyarázzák nekünk, hogy félelmeinken való felülkerekedés rendkívüli fontossággal bír. A félelem bekapcsolja az állati ösztönöket, mert egy jövőbeli meg nem történt esemény képét a jelenbe helyezve azonnali menekülésre vagy támadásra ösztönöz. Ennek leküzdésére építették a templom különleges víz-labirintusát, amelyet a halálpróba idején alkalmaztak. A próba során, a víz alatt, a tanítványoknak krokodilok mellett elhaladva kellett megtalálniuk a helyes kiutat.
 


10. epizód - Philae: A Női Alkotórész


A megnyilvánult istenség két alkotórésze a férfias, ami a bölcsesség és az abszolút tudás, valamint egy női alkotórész, ami a homogén, végtelen szeretettel telített anyag.
Atum, Nun és Isis szerepéről tudhatunk meg közelebbit.
Megismerhetjük az egyetlen isten több alakját, energiáit, és különböző megjelenési formáit. Az Isis számára szentelt templom által láthatjuk az utat, amely az anyag szellemi világba való visszatérését jelenti.
Hórusz szeme sorozat mondanivaló - a spirituális filmsorozat


A Hórusz szeme sorozat egyedülálló dokumentumsorozat. Nagyon kevés film foglalkozik az ősi Egyiptom valódi spiritualitásával, a legtöbb megáll „tudományos” fejtegetéseknél, vagy csak primitív vallásként könyvelik el.
 
 
Hórusz szeme sorozat spirituális filmsorozat


A Hórusz szeme sorozat spirituális filmsorozat a szó legnemesebb értelmében is, hiszen jelentős és mély univerzális elveket közöl. Jó néhányszor megnéztem és a tudás mellett mindig csodálatos belső erőt éreztem kiáramolni belőle. Különösen az első, a negyedik, az ötödik, a hatodik és a kilencedik rész maradt meg bennem.
Az ötödik és hatodik rész a Szakkara-i épületkomplexumról és a kvantumenergiák hasznosításáról lenyűgöző. Akik mindenféle fantasztikus elméleteket találnak ki a piramisok megépítésének módjairól, igazán megnézhetnék az ötödik rész végét. Nem rabszolgák építették őket és még csak nem is földönkívüliek, hanem a beavatott papok, akik ismerték a természeti erők működésének elveit.Ha tetszett, nyomj egy lájkot, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!
A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

Nincsenek megjegyzések:

Üzemeltető: Blogger.